Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Przetarg nieograniczony-Ochrona obiektu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '185889', 'id_data_menu_style' => '2', 'publicate_from' => '2011-05-04', 'publicate_to' => '2011-05-24', 'visible' => 't', ) element menu 2011-05-05 11:58:46 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:58:46 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Przetarg nieograniczony-Ochrona obiektu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '185889', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_from' => '2011-05-04', 'publicate_to' => '2011-05-24', 'visible' => 't', ) element menu 2011-05-05 11:58:19 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:58:19 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:57:37 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:57:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Przetarg nieograniczony-Ochrona obiektu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '185889', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2011-05-05 11:57:37 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:57:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '185889', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2011-05-05 11:56:59 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:56:59 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2011-05-05 11:56:52 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-05-05 11:56:52 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2011-05-05 11:56:02 USUNIĘCIE
Przetargi, ogłoszenia dokument HTML 2011-05-05 11:49:07 MODYFIKACJA
Przetargi, ogłoszenia dokument HTML 2011-05-05 11:49:07 MODYFIKACJA