Patron Jan Paweł II

Jan Paweł II, Karol Wojtyła (18. 05. 1920 - 02. 04. 2005), papież od 1978. Urodził się w Wadowicach. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (polonistykę od 1938) i Rzymie (1946-48 w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu), uzyskując doktorat z teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946, odbywszy 1941-45 studia w tajnym seminarium w Krakowie; jednocześnie pracował jako robotnik

w kamieniołomie. Od 1948 był wikarym w Niegowici i w parafii Św. Floriana w Krakowie (do 1951). Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił pracę habilitacyjną. Wykładał w seminariach duchownych (katowickim, częstochowskim i śląskim), a także od 1954 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę uzyskał w 1958 jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, w 1964 został arcybiskupem, metropolitą Krakowa, a w 1967 kardynałem. Brał udział w soborze watykańskim II (1962-1965). 16 X 1978 został wybrany pierwszym od ponad 400 lat papieżem nie-Włochem. Przedsięwziął bardzo aktywne działania duszpasterskie, m.in. wizyty w wielu krajach świata (odwiedził przeszło 200 państw w trakcie 91 pielgrzymek), zyskując ogromną sympatię i popularność. W dniach 20-27 marca 2000 odbyła się historyczna pielgrzymka do Ziemi Świętej, w trakcie której papież odwiedził Jordanię, Autonomię Palestyńską oraz Izrael. Szerokim echem w świecie odbiło się odwiedzenie przez Ojca Świętego Instytutu Pamięci Yad Vashem oraz modlitwa przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie. W dniu 13. 05. 1981 r., podczas audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w Rzymie, został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali.

Podróże apostolskie do Polski:
I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979)
II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983)
III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987)
 IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991)
V pielgrzymka (22 maja 1995)
VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997)
VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999)
VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002)

Podczas prawie 26 letniego pontyfikatu Jan Paweł II opracował:
Encykliki:

1. Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka - 4 marca 1979
2. Boże miłosierdzie - 30 listopada 1980
3. O pracy ludzkiej - 14 września 1981
4. Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego - 2 czerwca 1985
5. Duch Święty w życiu u Kościoła i świata - 18 maja 1986
6. Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła - 25 marca 1987
7. Społeczna troska - 30 grudnia 1987
8. O stałej aktualności posłania misyjnego - 7 grudnia 1990
9. W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum - 1 maja 1991
10. Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła - 6 sierpnia 1993
11. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego - 25 marca 1995
12. O działalności ekumenicznej - 25 maja 1995
13. O relacjach między wiarą a rozumem - 14 września 1998
14. Eucharystia w życiu Kościoła - 17 kwietnia 2003

Konstytucje apostolskie:
- Ut Sit - o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei - 1982
- Sacrae Disciplinae Leges - ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego - 1983
- Ex corde Ecclesiae - o uniwersytetach katolickich - 1990
- Sacri Canones - ogłoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonów kościołów wschodnich - 1990
- Fidei Depositum - z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego 1992
- Universi Dominici Gregis - o wakacie Stolicy Piotrowej - 1996

Jest autorem dramatów, poezji i publikacji:
Znane dramaty Karola Wojtyły: Hiob (1940); Jeremiasz (1940); Brat naszego Boga (1944-1950);
Przed sklepem jubilera (1960); Promieniowanie ojcostwa (1964). Książki wydane jako Karol Wojtyła: Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze; Miłość i odpowiedzialność - Lublin 1960,; Osoba i czyn; Znak, któremu sprzeciwiać się będą; Zagadnienie podmiotu moralności; Elementarz etyczny; Aby Chrystus się nami posługiwał. Książki wydane jako Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei - Lublin, 1994; Tryptyk rzymski (poemat) - Kraków 2003; Dar i Tajemnica 1996; Wstańcie, chodźmy - Kraków 2004; Pamięć i tożsamość - Kraków 2005.

Filmy poświęcone papieżowi: Nie lękajcie się reż. K. Zanussi; Czyńcie to na moją pamiątkę reż. J. Fox; Jan Paweł II. Papież tysiąclecia reż. H. Whitnej; Karol - człowiek, który został Papieżem reż. Giacomo Battiato.

10. 10. 1991 r. papież Jan Paweł II udzielił szkole błogosławieństwa.
Ten wielki Polak jest patronem naszej szkoły od 1999 r. 15 października odbyła się uroczystość nadania Miejskiemu Gimnazjum im. Jana Pawła II i odsłonięcie tablicy patrona szkoły. Już w listopadzie Sekretariat Stanu w Watykanie przesłał list do dyrekcji szkoły z podziękowaniem za życzenia przesłane Ojcu Świętemu z okazji 21 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową i dnia imienin. 01. 09. 2003 r. Szkoła Podstawowa nr 1 i Miejskie Gimnazjum zostało połączone w Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Od kilku lat dzień 13 października obchodzony jest bardzo uroczyście, bowiem społeczność szkolna świętuje ślubowanie klas pierwszych, Dzień Papieski i Dzień Nauczyciela - nazywany świętem szkoły.

Pogrzeb Jana Pawła II

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia towarzyszyli mu nieustannie wierni z całego świata.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005r, w którym uczestniczyło na placu św. Piotra ok. 300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie Jana XXIII.

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI (następca Jana Pawła II) zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hyży Włodzimierz
(2021-04-09 14:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Hyży Włodzimierz
(2021-04-12 13:48:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki